Lehimli imalatın olduğu bütün uygulamalarda teknik destek ve sertifikasyon hizmetleri vermeyi sürdürmekteyiz…

 

Sert lehimci ve sert lehimleme operatörü performans vasıflandırması

(Brazer Performance Qualification Test Certificate, BPQTC)

BPQTC sertifikası performans vasıflandırma deneyine/sınavına giren kişinin sınavı geçtiğini doğrulayan bir belgedir. “TS EN ISO 13585 (2012): Sert lehimleme- Lehim ve lehim uygulayıcıların yeterlilik testi” standardına göre verilen bu sertifika deney değişkenlerini, deney koşullarını ve onaylanan performans vasıflandırmalarını içerir.

 

Sert Lehimleme Prosedür Vasıflandırma Kaydı

(Brazing Procedure Qualification Record, BPQR)

Üretilen sert lehimli bağlantının ilgili standartlara göre kaynak yöntemine, malzeme grubuna, ilave metale, sarf malzemelerine vs. uygun olduğunu, gerekli tahribatlı/tahribatsız muayenelerin/testlerin yapıldığını ve sonuçların istenen yeterlikte olduğunu gösteren bir belgedir. Hazırlanan sert lehimleme prosedürünün (preliminary Brazing Procedure Specification, pBPS) “TS EN 13134 (2004): Sert lehimleme – Prosedür onayı” standardına göre vasıflandırılarak onaylanması; BPS haline getirilmesidir. Kısacası, BPS ve BPQR belgeleri gerekli tüm sert lehimleme parametrelerini kapsayan, sert lehimleme prosedürünü doğrulayan ve garanti altına alan belgelerdir.

Lehimli bağlantıların muayenesinde öncelikle, “TS EN 12799 (2000): Sert lehim – Sert lehim bağlantılarının tahribatsız muayeneleri” standardına göre “görsel muayene” uygulanarak lehimli bağlantının şu özelliklerine dikkat edilir: Lehim pastası (dekapan, fluks) kalıntısı, boyutsal uyumsuzluk, lehim bağlantısının/dikişinin (lute) sürekliliği, lehimin iç–bükeyliği (lute concavity), aşırı lehim dolgusu bulunması, yüzey erozyonu, lehim bağlantısının/dikişinin dış görüntüsü (üniformluğu). Gerekirse, lehimli bağlantı kesilerek makro–inceleme yapılır; bu durumda görsel muayene “tahribatlı deney” haline dönüşebilir.

Görsel muayenenin ardından, “TS EN 12797 (2003): Sert lehimleme – Sert lehimli ek yerlerinin tahribatlı muayenesi” standardına göre “metalografik muayene” uygulanır. Üretilen sert lehimli bağlantının tipine ve servis koşullana göre TS EN 12799 (2000) ve TS EN 12797 (2003) standartlarında belirtilen ilave muayeneler/testler uygulanabilir. Burada belirtilen ilave muayenelerin/testlerin de yetersiz kaldığı durumlarda, uygun görülen daha başka testler uygulanabilir.

Muayene/test sonuçları “TS EN ISO 18279 (2004): Sert lehimleme – Sert lehimlenmiş birleştirmelerde kusurlar” standardına göre değerlendirilir. Bu standartta, lehimli bağlantılarda ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların sınıflandırılması ve kalite seviyeleri için kılavuzlar ve tavsiye edilen uyumsuzluk sınırları verilmiştir.

TEKNOLAB® olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akrediteli laboratuvarımızda, sert lehimci ve sert lehimleme operatörü belgelendirme kuruluşlarına ve sert lehimleme prosedürü onay kuruluşlarına, tahribatlı/tahribatsız muayene/test hizmeti vermekteyiz.

Standartlar
TS EN ISO 13585 (2012): Sert lehimleme – Lehim ve lehim uygulayıcıların yeterlilik testi.
TS EN 13134 (2004): Sert lehimleme – Prosedür onayı
TS EN 12797 (2003): Sert lehimleme – Sert lehimli ek yerlerinin tahribatlı muayenesi
TS EN 12799 (2000): Sert lehim – Sert lehim bağlantılarının tahribatsız muayeneleri
TS EN ISO 18279 (2004): Sert lehimleme – Sert lehimlenmiş birleştirmelerde kusurlar