Tuz Korozyon Testi

Korozyon testleri ürünlerin ekonomik ömürlerinin ve garanti sürelerinin belirlenmesi bakımından önem taşıyan kalite kontrol testleridir.

 

Hava koşulları, sıcaklık farkları, nem/rutubet/sis, denizel ortam, tuzlu su, kirletici gazlar gibi agresif faktörlerin ürünler üzerindeki korozif etkileri test edilir. İki şekilde gerçekleştirilebilir:

  • Doğal koşullarda gerçek zamanlı bekletme testleri,
  • Korozif etkilerin yoğunlaştırıldığı/arttırıldığı hızlandırılmış laboratuvar testleri.

Doğal koşullarda yapılan testler uzun sürer ve farklı ortamlardaki korozif etkilerin birbirleriyle karşılaştırılması yanıltıcı olabilir. Bu sebeple agresif faktörlerin kontrollü olarak arttırıldığı standart bir korozyon test kabininde hızlandırılmış korozyon testleri yapılır. Bu testlerde, test numunesi üzerine sürekli olarak veya kombinasyonlu çevrim şeklinde tuzlu sis püskürtme, sürekli yoğuşan ayarlanabilir nem/rutubet, havalandırma, kurutma/sıcak hava, soğutma, yağmurlama vs. uygulanır. Test numuneleri üzerine oluşabilecek kabarcıklanma, paslanma, çatlama, pullanma, tabakalara ayrılma, korozyon vs. durumları değerlendirilerek korozyon performansları, servis ömürleri belirlenebilir, malzemeler arasında karşılaştırma yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Standartlar

Hızlandırılmış korozyon testleri konusundaki standartlar (i) Yoğuşan Nem Testleri, (ii) Tuz Püskürtme Testleri, (iii) Yüksek Rutubetle Birlikte Kirlilik Gazı Testleri ve (iv) Alternatif Çevrim Testleri olmak üzere dört gruba ayrılabilir.

 

1) Yoğuşan Nem Testleri:

TS EN ISO 6270-1 (2018): Boyalar ve vernikler – Neme dayanıklılık tayini – Bölüm 1: Sürekli yoğunlaşma

TS EN ISO 6270-2 (2018): Boyalar ve vernikler – Neme dayanıklılık tayini – Bölüm 2: Deney numunelerinin sulu ortamlarda yoğuşmaya maruz bırakılması için işlem

TS EN 3665 (1997): Havacılık serisi – Boyalar ve vernikler için deney yöntemleri – Alüminyum alaşımlarında lif şeklindeki korozyona dayanım deneyi

 

2) Tuz Püskürtme Testleri:

TS EN ISO 9227 (2017): Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri – Tuz püskürtme deneyleri

TS EN ISO 4536 (2000): Metalik ana malzeme üzerine organik olmayan ve metalik kaplamalar-Tuzlu çözelti damlacıkları korozyon deneyi (tçd deneyi)

TS EN 2349-402 (2007): Havacılık serisi- Röleler ve kontaktörler için özellikler ve deney işlemleri – Bölüm 402: Korozyon, tuz püskürtme

TS EN 13523-8 (2017): Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 8: Tuz püskürtmeye direnç (sis)

TS 2093 EN 60068-2-11 (2002): Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-11: Deneyler- Deney ka: Tuzlu sis

TS EN IEC 60068-2-52 (2018): Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-52: Deneyler- Deney kb: Tuzlu sis çevrimli (sodyum klorür çözeltisi)

TS ISO 9022-4 (2015): Optik ve fotonik – Çevresel deney metotları – Bölüm 4: Tuz sisi

 

3) Yüksek Rutubetle Birlikte Kirlilik Gazı Testleri:

TS 6610 EN ISO 3231 (1998): Boyalar ve vernikler-Kükürt dioksit ihtiva eden nemli atmosferlere dayanım deneyi

TS 9258 EN ISO 6988 (2005): Metalik ve organik olmayan diğer kaplamalar – Genel nem yoğuşması ile kükürt dioksit deneyi

 

4) Alternatif Çevrim Testleri:

TS EN ISO 11130 (2018): Metallerin ve alaşımların korozyonu-Sıra ile tuz çözeltisi içine daldırma deneyi

TS EN ISO 11474 (2014): Metallerin ve alaşımların korozyonu- Yapay atmosferde korozyon deneyleri- Aralıklı olarak tuz çözeltisi püskürtülerek yapılan hızlandırılmış açık hava deneyi (kabuk deneyi)

TS EN ISO 16151 (2018): Metal ve alaşımların korozyonu-Asitli tuz spreyi, kuru ve ıslak şartlara maruz bırakarak hızlandırılmış çevrim deneyleri

TS EN ISO 16701 (2015): Metaller ve alaşımlarının korozyonu – Suni atmosferdeki korozyon – Kontrollu nemlendirme periyodu ve aralıklı tuz çözeltisi püskürtme koşullarına maruz bırakmayı kapsayan hızlandırılmış korozyon deneyi

TS EN ISO 11997-1 (2017): Boyalar ve vernikler – Tekrarlanan korozyon şartlarına mukavemet tayini- Bölüm 1: Islak (tuz sisi) /kuru/nemli

TS EN ISO 11997-2 (2014): Boyalar ve vernikler- Tekrarlanan korozyon şartlarına mukavemet tayini, Islak (tuz sisi) /kuru / nemli / uv ışını

TS EN ISO 15710 (2004): Boyalar ve vernikler – Korozyon deneyi – Tamponlanmış sodyum klorür çözeltisine dönüşümlü olarak daldırma ve çıkarma yöntemi

TS EN 3212 (2003): Havacılık serisi-Boyalar ve vernikler-Tamponlanmış sodyum klorür çözeltisine sıralı daldırma ile korozyon deneyi