Eğitim gerek bireylerin gerekse şirketlerin kendilerini geliştirebilmesinin en önemli yollarından biridir. Hızla değişen ve gelişen çevreye uyum sağlama zorunluluğu gibi dış etkenler ile işletme içi koşullar gibi iç etkenler sebebiyle birçok şirket “Yaşam Boyu Öğrenme” prensibini giderek daha fazla benimseyerek, personellerinin sürekli olarak eğitilmelerini sağlamaktadır.

Seminer Konuları

  1. Pozitif Malzeme Tanımlama,
  2. Tahribatlı Testler,
  3. Tahribatsız Testler,
  4. Hasar Analizi.

 

20.10.2011 tarihinde BAIA Hotel Bursa’da düzenlediğimiz spektrometre analiz, XRF analiz, sabit sertlik ölçüm ve portatif sertlik ölçüm cihazlarımız  hakkındaki seminerimiz.

 

 

 

 

 

Talebi Gönder