Girdap Akımı Testi

Elektrik akımını ileten malzemelerin yüzeyindeki ve yüzeyin hemen altındaki süreksizlikler tespit edilir. Kaplama kalınlığı ölçümlerini ve ince levhaların kalınlık ölçümlerini de yapmak mümkündür. Girdap akımı, Eddy akımı veya elektromanyetik yöntem olarak da adlandırılır. İçerisinde bobin bulunan probun/ucun malzemede indüklediği girdap akımlarının süreksizliklerle etkileşimi/değişimi incelenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Alternatif akım uygulanan bobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan yakınındaki iletken malzemede kapalı devre halinde akan indüksiyon akımları (girdap akımları) meydana getirir. Girdap akımları da ikincil manyetik alan olarak adlandırılan kendi manyetik alanlarını oluşturur. İkincil manyetik alanlar bir süreksizlik ile karşılaştığında manyetik alanda bazı değişiklikler meydana gelir ve buna bağlı olarak test bobini de tepki verir. Bu tepkiler ölçülüp değerlendirilerek süreksizlikler tespit edilir.

 

Standartlar:

  • TS EN ISO 15548-X: Tahribatsız muayene- Girdap akımı ile muayene- Teçhizat özellikleri ve doğrulama.
  • TS EN ISO 15549: Tahribatsız muayene- Girdap akımı testi- Genel prensipler.
  • TS EN ISO 17643: Kaynakların tahribatsız muayenesi-Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım muayenesi.
  • TS EN 1971-X: Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurların ölçümü için girdap akım muayenesi.