Çekme Testi

Sabit bir çekme hızında ve sabit bir sıcaklıkta, tek eksenli statik çekme kuvveti ile

bir çekme numunesinin çekilerek koparılmasıdır.

Bu test ile malzemelerin akma, maksimum çekme ve kopma mukavemeti değerleri ile bu noktalardaki % deformasyon değerleri, elastisite modülü, % kesit daralması, çekme tokluğu, rezilyans gibi mekanik özellikleri tespit edilir. Bu sonuçlar kalite kontrol, herhangi bir uygulama için malzeme seçimi ve malzemenin diğer kuvvetler altında nasıl davranacağını tahmin etmek için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Standartlar:

TS EN ISO 6892-X: Metalik malzemeler- Çekme deneyi; Metalik malzemelerin çekme deneyi yöntemini ve tayin edilebilecek mekanik özellikleri.

TS EN ISO 4136: Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi

TS EN 12814-2: Yarı–mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantı deneyleri-Bölüm 2: Çekme deneyi

ASTM E8, ASME IX, AWS, API1104