Kaynaklı imalatın olduğu bütün uygulamalarda teknik destek ve sertifikasyon hizmetleri vermeyi sürdürmekteyiz…

 

Kaynakçı/Kaynak Operatörü Performans Vasıflandırması
(Welder/Welding Operator Performance Qualification, WPQ)

 

Kaynakçı/Kaynak Operatörü Performans Vasıflandırma Test Kaydı (Welder/Welding Operator Performance Qualification Test Report, WPQTR)
Bir kaynakçının veya kaynak operatörünün belli standartlara göre kaynak yapabilir yeterliğe sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Kaynakçının/kaynak operatörünün ürettiği kaynaklı bağlantı üzerinde çeşitli tahribatlı ve tahribatsız muayeneler/testler uygulanarak kaynakçı/kaynak operatörü sınanır. Kaynak deneyleri ve muayeneler/testler ilgili kaynak şartnamesi/talimatına (Welding Procedure Specification, WPS) göre uygulanır.
Kaynakçıların vasıflandırılması “TS EN ISO 9606–X (2017): Kaynakçıların yeterlilik sınavı, Ergitme kaynağı” standart serisine göre, kaynak operatörlerinin vası flandırılması ise “TS EN ISO 14731 (2019): Kaynak koordinasyonu, Görevler ve sorunluluklar” ve “TS EN ISO 14732 (2014): Kaynak personeli, Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı” standartlarına göre uygulanır. Bu standartlar kaynakçı sınavlarına nezaret edilmesi, ilgili tahribatlı ve tahribatsız muayene/test sonuçlarının uygun çıkması halinde kaynakçı/kaynak operatörü sertifikalarının hazırlanmasını kapsar.

Standartlar
TS EN ISO 9606–X (2017): Kaynakçıların yeterlilik sınavı, Ergitme kaynağı,
TS EN ISO 14731 (2019): Kaynak koordinasyonu, Görevler ve sorunluluklar,
TS EN ISO 14732 (2014): Kaynak personeli, Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı.

 

Kaynak Prosedür Vasıflandırma Kaydı
(Welding Procedure Qualification Report, WPQR)

Üretilen kaynaklı bağlantının ilgili standartlara göre kaynak yöntemine, malzeme grubuna, ilave metale, sarf malzemelerine vs. uygun olduğunu, gerekli tahribatlı/tahribatsız muayenelerin/testlerin yapıldığını ve sonuçların istenen yeterlikte olduğunu gösteren bir belgedir. Hazırlanan kaynak prosedürünün (preliminary Welding Procedure Specification, pWPS) vasıflandırılarak onaylanması; WPS haline getirilmesidir. Bir pWPS formunun vasıflandırılması için gereken tüm verileri içerir. 

Bu sebeple, her WPS belgesinin kendisini destekleyen bir WPQR belgesinin olması gerekir. Kısacası, WPS ve WPQR belgeleri gerekli tüm kaynak parametrelerini kapsayan, kaynak prosedürünü doğrulayan ve garanti altına alan belgelerdir. Her yeni kaynak prosedüründe, yeni bir vasıflandırma yapılması gerekmektedir.

TEKNOLAB® olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akrediteli laboratuvarımızda, kaynakçı ve kaynak operatörü belgelendirme kuruluşlarına ve kaynak prosedürü onay kuruluşlarına, tahribatlı/tahribatsız muayene/test hizmeti vermekteyiz.

 

 

 

Standartlar

TS EN ISO 15607 (2019): Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması- Genel kurallar
TSE CEN ISO/TR 15608 (2017): Kaynak-Metalik malzeme gruplandırma sistemi için kılavuz
TS EN ISO 15609-X (2019): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması- Kaynak prosedürü şartnamesi
EN ISO 15609-X (2019): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure specification
TS EN ISO 15610 (2005): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi – Deneye tabi tutulmuş kaynak sarf malzemelerini esas alan vasıflandırma
TS EN ISO 15611 (2005): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma
TS EN ISO 15612 (2018): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Standard bir kaynak prosedürünün uyarlanması vasıtasıyla vasıflandırma
TS EN ISO 15613 (2005): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – İmalât öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma
TS EN ISO 15614-X (2017): Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü deneyi
TS EN 10025-1 (2005): Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri
TS EN ISO 5817 (2014): Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri)
TS EN ISO 9712 (2014): Tahribatsız muayene – Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi
TSE CEN ISO/TR 25107 (2012): Tahribatsız muayene – Tahribatsız muayene eğitim programı için kılavuz bilgiler
TS EN ISO 3834-X (2006): Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları
TS EN ISO 14555 (2017): Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı
TS EN ISO 15620 (2019): Kaynak – Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı
TS EN ISO 5178 (2020): Metalik malzemede kaynaklar üzerinde tahribatlı muayeneler – Ergitme kaynaklı birleştirmelerde kaynak üzerinde boyuna çekme deneyi
TS EN ISO 4136 (2013): Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi
TS EN ISO 5173 (2012): Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri
TS 7226 (1989): Sertlik deneyi-Kaynak dolgu metali için
TS EN ISO 9015-1 (2011): Metalik malzemelerdeki kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi-Bölüm 1: Ark kaynaklı birleştirmelerde sertlik deneyi
TS EN ISO 9015-2 (2016): Metalik malzeme kaynaklarında tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi-Kısım 2: Kaynaklı birleştirmelerde mikro sertlik deneyi
TS EN ISO 9016 (2012): Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler – Vurma deneyleri – Deney numunesi yeri, çentik yönü ve muayene
TS EN ISO 17639 (2014): Metalik malzemelerdeki kaynaklarda tahribatlı muayene- Kaynakların makroskopik ve mikroskopik muayenesi
ASME IX-BPVC: Boiler and Pressure Vessel Code; Welding, Brazing, and Fusing Qualifications
AWS D1.1–D1.4: Structural Steel