Karbon/Kükürt (C/S) Analizi

 

Bu yöntem ile malzemelerdeki karbon ve kükürt içeriği tespit edilir. Yanıcı katkı maddeleri ile karıştırılan numune oksijen akışı altında bir fırınında yakılır. Ortaya çıkan karbondioksit veya sülfürdioksit gazları kızıl–ötesi (infra–red, IR) spektrometre ile ölçülerek malzemedeki karbon ve kükürt içeriği tespit edilir.

 

 

 

Standartlar:

  • TS EN ISO 15350: Çelik ve demir- Toplam karbon ve kükürt muhtevası tayini- İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla (rutin metot).
  • TS 2324: Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları ferro-Molibden molibden, karbon, kükürt, fosfor, silisyum ve bakır miktarları tayini.
  • TS 2881: Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları ferro-Silisyum silisyum, karbon, fosfor, kükürt, arsenik ve alüminyum miktarları tayini.
  • TS 2882: Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları ferro-Mangan mangan, karbon, fosfor, kükürt, silisyum, arsenik ve kurşun miktarları tayini.
  • TS 2799: Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları ferro-Vanadyum vanadyum, karbon, fosfor, kükürt, silisyum ve alüminyum miktarları tayini.
  • TS 2977: Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları ferro–mangan-Silisyum (silikomangan) mangan, karbon, fosfor, kükürt, silisyum, arsenik ve kurşun miktarları tayini.