Basma Testi

Çekme testinin tamamen tersi olmakla birlikte, basma testi de çekme testi cihazlarında uygulanır. Genellikle basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olan gri dökme demir, yatak alaşımları, tuğla, beton gibi gevrek malzemeler test edilir. Bunun yanında, pahalı, çok küçük veya az sayıdaki numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde basma testi tercih edilir.

 

Standartlar:

TS 206: Metalik malzemelerin basma deneyi

TS EN 2850: Uzay ve Havacılık Serisi- Termoset karbon elyaf reçine- Tek yönlü laminatlar –  Elyaf yönüne paralel basma testi