Yerinde Analiz

Laboratuvar ortamına taşınması mümkün olmayan büyük parçaların, kurulu istemlerin/konstrüksiyonların, hurdaların, stok malzemelerinin vs. kimyasal analizleri servis personelimiz tarafından mobil cihazlar kullanılarak işyeri ortamında kısa sürede ve güvenilir olarak analiz edilmektedir.