Makro/Mikro–Muayene

Makro İnceleme

Dağlanmış veya dağlanmamış test numunesi yüzeyinin çıplak gözle veya optik araçlar (büyüteç, stereo mikroskop vs.) kullanılarak küçük bir büyütme oranı (<x20) ile incelenmesidir. Bu inceleme ile çatlaklar, gözenekler, kalıntılar, nüfuziyetsizlikler, ısıdan etkilenmiş bölge (ITAB), kaynak pasoları vs. belirlenebilir.

 

Mikro–İnceleme

Dağlanmış veya dağlanmamış test numunesi yüzeyinin metalografi mikroskobu kullanılarak daha büyük bir büyütme oranı (>x20) ile incelenmesidir. Bu inceleme ile mikro–yapı tayini, tane büyüklüğü, tane yönlenmesi, faz çökelmeleri vs. belirlenebilir.

 

 

 

 

 

Standartlar:

TS 3849 ISO 4969: Çelik-Kuvvetli mineral asitlerle dağlanarak makroskopik muayene

TS EN ISO 17639: Metalik malzemelerdeki kaynaklarda tahribatlı muayene- Kaynakların makroskopik ve mikroskopik muayenesi

TSE CEN ISO/TR 16060: Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı muayene- Makroskopik ve mikroskopik inceleme için dağlayıcılar.

TS EN 2715: Uzay ve havacılık serisi- Alüminyum ve alüminyum alaşımlı biçimlendirilebilir dövme taslağı ve dövme ürünlerin makrografik muayenesi

TS EN 2954-002: Havacılık serisi-İşlenmiş titanyum alaşımlı mamullerin makro yapısı- Bölüm 002: Çubuk, profil, dövme taslağı ve dövmelerin makro yapısı