Sıvı Penetrant Test

Yüzey gerilimi düşük (ıslatma kabiliyeti yüksek) sıvılar kullanarak, malzeme yüzeyine açık olan süreksizliklerin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

Metot penetrant–ara temizleyici geliştiriciden oluşan ürün kombinasyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Metodun prensibi, penetrant sıvının yüzeye açık süreksizliğe nüfuz etmesi fazla penetrantın yüzeyden uzaklaştırılması ve nüfuz eden penetrant sıvının geliştirici vasıtası ile sızdığı süreksizlikten çekilerek görür hale gelmesidir.

Yüzeylerinin müsaade ettiği tüm döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde tüm metal ve metal dışı malzemelerde kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

Standartlar:

  • TS EN ISO 3452–X: Tahribatsız muayene– Penetrant muayenesi.
  • TS EN ISO 3059: Tahribatsız muayene– Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene– İnceleme şartları.
  • TS EN 10228–2: Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi– Bölüm 2: Penetrant muayenesi.
  • TS EN ISO 23277: Kaynakların tahribatsız muayenesi– Kaynakların penetrant muayenesi– Kabul seviyeleri.
  • TS EN ISO 10893–4: Çelik boruların tahribatsız muayenesi– Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi.
  • TS EN 1371–1: Döküm–Sıvı penetrant muayenesi–Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler.
  • TS EN 1371–2: Dökümler–Sıvı penetrant muayenesi–Bölüm 2: Hassas dökümler.