Eğme Testi

Malzemelerin eğme zorlanmalarına karşı gösterdiği davranışı tespit etmek amacı ile uygulanır. İki destek üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen veya yuvarlak kesitli test numunesinin ortasına yön değiştirmeksizin bir kuvvet uygulandığında oluşan şekil değişimine eğilme denir. Test numunesinin iç yüzeyinde basma gerilmeleri, dış yüzeyinde ise çekme gerilmeleri meydana gelmektedir.

Malzemenin kaynak dikişi yüzeyi ve çevresindeki süreksizlikler tespit edilir (kök eğme & kep eğme). Kalitatif özelliklerin yanı sıra, eğme momenti, eğilme dayanımı, E–modülü ve eğilme miktarı gibi kantitatif değerler de tespit edilebilir.

 

 

Standartlar:

TS EN ISO 7438: Metalik malzemeler- Eğme deneyi

TS 205-4 EN ISO 8491: Metalik malzemeler- Boru (tam kesitte) – Eğme deneyi; Dairesel kesitli metalik boruların eğme sırasında plastik deformasyon kabiliyetinin tayinini kapsar.

TS EN ISO 5173: Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri

ASTM E190, ASME IX, AWS, API1104