Vana Sızdırmazlık Testi

Stop vanaların, küresel vanaların, sürgülü vanaların mekanik, hidrolik, dayanım testleri sırasıyla TS 15 EN 1213, TS EN 13828 ve TS EN 12288 standartlarına göre geliştirilmiş tezgahlarımızda hassas olarak yapılmaktadır.

Aşağıda bulunan linkten “Vana Test Cihazı” tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=AqjJGxlZMA8

 

Stop Vanalara Uygulanan Testler:

TS 15 EN 1213 standardına göre, mekanik (eğilme momenti), hidrolik (sızdırmazlık, basınca dayanım, akış kapasitesi) ve dayanıklılık (açma–kapama) testleri:

Eğilme momenti testinde, stop ananın uygulanan eğilme momenti altındaki eğilme dayanımını test edilir. Stop vana herhangi bir atlama veya kırılma olmaksızın uygulanan momente dayanmalıdır. Bunun yanında, herhangi bir şekil değiştirme stop vananın işlev ve sızdırmazlığını etkilenmemelidir.

Sızdırmazlık testinde, belli statik soğuk su basınçlarında ve sürelerde, stop vananın sızdırmazlığı test edilir.

Basınca dayanım testinde, kalıcı şekil değiştirme, çatlama veya kırılma olmaksızın, stop vananın soğuk su hidrolik basıncına dayanımı test edilir.

Açma–kapama dayanımı testinde, salmastra grubunun belirli sayıda açma ve kapama işlemine tâbi tutulmasıyla, açma–kapama mekanizmasının mekanik dayanımı test edilir.

 

Küresel Vanalara Uygulanan Testler:

TS EN 13828 standardına göre, çalışma momenti, döndürme ve eğme momentleri, durdurucular ve mil–mekanik dayanımları, hidrostatik sızdırmazlık, hidrostatik dayanım, açma–kapama dayanımı, açısal bindirme testleri:

Çalışma momenti testinde, belli bir statik basınç altında ve ± 5 çevrim/dakika döndürme hızındaki çalışma momenti ölçülür.

Döndürme momenti testi, iki taraftan iç vidalı küresel vanalara her iki yönde uygulanır. Anma basıncı altındaki iç ve dış sızdırmazlık ile çalışma momenti ölçülür.

Hidrostatik sızdırmazlık testinde, kürenin (iç sızdırmazlık) ve montajı yapılmış küresel vananın (dış sızdırmazlık) soğuk su basıncı altındaki sızdırmazlığı test edilir.

Hidrostatik dayanım testinde, kalıcı şekil bozukluğu, kopma veya kırılma olmaksızın küresel vananın soğuk su hidrostatik basınca dayanıklılığını test edilir.

Dayanım testinde, küresel vananın elle kumanda mekanizmasının çalışma çevrimleri serisine dayanımı test edilir. Açısal bindirme testinde, akış görülünceye kadar vana yavaşça açılır ve ardından akış kesilinceye kadar yavaşça kapatılır. Akı olan ve olmayan konumlar arasındaki açı ölçülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARTLAR:
TS 15 EN 1213: Vanalar- Binalarda Kullanılan- İçme Suyu Temini İçin Bakır Alaşımlı Stop Vanalar- Deneyler ve Özellikler,
TS EN 13828: Vanalar – Binalarda İçme Suyu Tesisatı İçin – Elle Kumandalı – Bakır Alaşımlı ve Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar – Deneyler ve Özellikler,
TS EN 12288: Endüstriyel Vanalar- Bakır Alaşımlı Sürgülü Vanalar,