Görsel Muayene

Tahribatsız testlerin ilk aşamasıdır. Malzeme yüzeyindeki çatlak, gözenek, korozyon, safsızlık (empürite), kirlilik gibi süreksizliklerinin ve ölçüden sapma gibi kusurların çıplak gözle ve/veya optik yardımcı araçlar kullanılarak tespit edilir. Yardımcı araç olarak kumpas, ayna, büyüteç, boroskop ve fiberskop gibi ekipmanlar kullanılmaktadır. Muayene/test öncesinde, malzeme yüzeyinde bulunabilecek pas, kir, boya gibi görüşü engelleyen maddelerin temizlenmesi gerekir.

 

Standartlar:

  • TS EN 13018: Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar.
  • TS EN 13927: Tahribatsız muayene- Gözle muayene – Teçhizat.
  • TS EN 1330-10: Tahribatsız muayene- Terminoloji- Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler.
  • TS ISO 3057: Tahribatsız muayene- Yüzey muayenesinde metalografik kopya teknikleri.
  • TS ISO 3058: Tahribatsız muayene- Gözle muayene -Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi.
  • TS EN 1370: Döküm- Yüzey durumunun incelenmesi; Döküm-Yüzey pürüzlülüğünün komparatörle muayenesi.
  • TS EN ISO 17637: Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi-Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayene.
  • TS EN ISO 5817: Kaynak- Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler- Kusurlar için kalite seviyeleri.