Z–Kalite Testi

16 mm – 100 mm kalınlığındaki mamul malzeme yüzeyine dik (kalınlığı yönünde) olarak kesilip çıkartılır. Test numuneleri çekme test cihazı ile çekilerek koparılır. Kopma bölgesinin yüzde kesit daralması oranına göre malzemelerin Z kaliteleri belirlenir. Malzemelerin özellikle sünekliği (ductility) değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Standartlar:

TS EN 10164: Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller-Teknik teslim şartları