Çentikli bir test numunesinin ani bir yük (darbe) etkisi ile kırılması için gereken enerji belirlenir.Birim kesit alan başına tespit edilen kırılma enerjisi değeri, malzemelerin ani yük altında ve değişken sıcaklıklardaki kırılma davranışları, sünek-gevrek karakteri belirlenir. Gevrek malzemelerin kırılma enerjileri daha düşükken, sünek malzemelerin yüksektir.

 

 

 

 

 

 

Charpy darbe deneyinde çentik numunenin tam ortasındadır ve darbe çentiğin tam arka tarafından uygulanır. Izod darbe deneyinde ise çentik numune boyunun 1/3 kısmındadır ve darbe çentiğin olduğu yüzeyin uç kenarına uygulanır.

 

Standartlar:

  • TS EN 10045-X: Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi
  • TS EN ISO 14556: Çelik- V çentikli numunenin Charpy darbe deneyi- Aletli deney metodu
  • TS EN ISO 9016: Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler- Vurma deneyleri- Deney numunesi yeri, çentik yönü ve muayene