Kalibrasyon

Kalibrasyon (ölçümleme, ayarlama) belirli koşullar altında, bir aygıtın veya sistemin kaynak bir standardın bilinen değerleri kullanılarak doğru ölçüm yapmak üzere ayarlanması için uygulanan işlemler dizisi olarak tanımlanmaktadır [Uluslararası Metroloji Sözlüğü].

Cihaz ilk alındığında, bakım/onarım sonrasında, ölçümlerde herhangi bir şüphe oluştuğunda, periyodik olarak belirlenen zamanlarda vs. ölçüm cihazlarına kalibrasyon yapılması gerekir.