RoHS/WEEE Analizi

Çevre ve insan sağlığının korumak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda cıva, kurşun, kadmiyum, krom VI gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak amaçlanmaktadır. Teknik esaslar çerçevesinde, elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu bir şekilde geri kazanımı sağlanmaktadır.

 

 

 

30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” EK-2’de belirtilen bu zararlı maddelerin sınır değerlerin altında çıkması durumunda, üretici RoHS sertifikasını beyan ederek ürünü piyasaya sunabilir. RoHS belgesini alabilmek için öncelikle son ürün bir laboratuvarda analiz edilir. Analizler son ürün için TS EN 62321 serisi standartlarından uygun olanı ile ön işleme tabi tutularak gerçekleştirilir.

Sağlığa zararlı maddelere ait sınır değerler aşağıdaki gibidir;

Cıva – %0,1

Kadmiyum – %0,01

Kurşun – %0,1

Krom VI – %0,1

Polibromürlü Bifenil (PBB) – %0,1

Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) – %0,1