WPQ/WPQR Testleri

Kaynaklı imalatın olduğu bütün uygulamalarda teknik destek ve sertifikasyon hizmetleri vermeyi sürdürmekteyiz…

 

Kaynak deneyleri ve muayeneler/testler ilgili kaynak şartnamesi/talimatına (Welding Procedure Specification, WPS) göre uygulanır.

KAYNAKLAR Üzerinde gerçekleştirdiğimiz  TAHRİBATLI  TESTLER; çekme, Eğme, Sertlik, Mikro Sertlik , Çentik Darbe

 

 

  • TS EN ISO 5178 (2020): Metalik malzemede kaynaklar üzerinde tahribatlı muayeneler – Ergitme kaynaklı birleştirmelerde kaynak üzerinde boyuna çekme deneyi
  • TS EN ISO 4136 (2013): Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi
  • TS EN ISO 5173 (2012): Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri
  • TS 7226 (1989): Sertlik deneyi-Kaynak dolgu metali için
  • TS EN ISO 9015-2 (2016): Metalik malzeme kaynaklarında tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi-Kısım 2: Kaynaklı birleştirmelerde mikro sertlik deneyi
  • TS EN ISO 9016 (2012): Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler – Vurma deneyleri – Deney numunesi yeri, çentik yönü ve muayene
  • TS EN ISO 17639 (2014): Metalik malzemelerdeki kaynaklarda tahribatlı muayene- Kaynakların makroskopik ve mikroskopik muayenesi

Standartlar:

  • TS EN ISO 12737: Metalik malzemeler-Düzlemsel-Gerinme kırılma tokluğunun tayini
  • TS EN ISO 9017: Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Kırılma deneyi
  • ASME IX, AWS, API1104