Z KALİTE TESTİ

Malzemelerin, mamul yüzeyine dik (kalınlığı yönünde) olarak çıkarılan numunenin veya numunelerin çekme test cihazı yardımıyla numunenin kopana kadar çekilip, kopma bölgesinde meydana gelen yüzey yüzde kesit daralması oranlarının göz önünde bulundurularak Z kalitelerinin belirlenmesi işlemidir.

 

UYGULAMA STANDARTLARI

TS EN 10164: Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller-Teknik teslim şartları   (Z-Ekseninde Çekme Deneyi)