EĞME TESTİ

Bu test, bir kaynaklı birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sürekliliğini, birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için, alınan deney numuneleri üzerinde yapılan kök, yüz ve yan eğme deneylerinin yapımı için kullanılan bir metottur. Bu test, ayrıca eğme deneyi ile ilgili olarak, esas metal ve/veya ilave metalin fiziksel ve mekanik özelliklerinde önemli bir farklılık olduğunda, heterojen gruplar için, enine eğme deneyleri yerine kullanılacak boyuna kök ve yüzey eğme deneyleri için kullanılan bir metodu da kapsar. Bu test, herhangi bir ergitme ark kaynak işlemiyle yapılmış kaynaklı birleştirmelere sahip metalik malzemelerin bütün mamul biçimlerine uygulanır. Kenardan (yan) eğme deneyleri, cidar kalınlığı 12 mm’den daha fazla olduğunda uygulanabilir.
UYGULAMA STANDARTLARI

TS EN ISO 5173 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri
TS EN ISO 5173:2010/A1 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri