KİMYASAL ANALİZ TESTİ
Metalik malzemelerin spektrometre cihazı ile kimyasal içeriklerinin belirlenmesi için bu test uygulanır. Bilinen tüm elementler elektrik akımına maruz bırakıldığında farklı özelliklerde ışımalar yapar. Bu ışımalar ise spektrometre cihazı ile analiz edilerek incelendiğinde her elementin kendisine has spektrum çizgisinin olduğu görülür. Belirtilen bu özelliklere göre metalik malzemelerin içerisindeki elementler ve miktarlar belirlenir. Bu element ve miktarları ışığında kaynaklı imalat için gerekli işlemler göz önünde bulundurularak yol haritası belirlenir. Kayaklı imalat işlemine geçilir.

DONANIM HAKKINDA

Demir Çelik, Aluminyum , Bakır, Çinko; Kobalt, Nikel, Titanyum   ve Alaşımlarının kimyasal analizleri yapılmaktadır.