ÇEKME TESTİ

Çekme Testi: Çeliğin çekme gerilmelerine karşı dayanımını belirlemek için yapılan deneydir. Bir malzeme üzerinde yapabileceğiniz en temel mekanik testtir. Yalnız çekme dayanımını değil, aynı zamanda çeliğin uzama oranını dolayısıyla sünekliliği, akma dayanımını (çeliğin, kalıcı şekil değiştirmeye başladığı noktadaki gerilme), kırılma noktası gibi verilerin de elde edilebildiği bir deneydir.

 

UYGULAMA ve TEST STANDARTLARI

TS EN ISO 6892-1: Metalik Malzemeler – Çekme Deneyi – Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu

TS EN ISO 4136, API1104, ASME SecIX, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM A370:Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler-Enine Çekme Deneyi

TS EN ISO 5178: Metalik Malzemede Kaynaklar  Üzerinde Tahribatlı Muayeneler- Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerde Kaynak Üzerinde Boyuna Çekme Deneyi

TS 280 EN ISO 9018: Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler – İstavroz Ve Bindirmeli Birleştirmelerde Çekme Deneyi

TS EN 898-1: Cıvata, Vida ve Saplamalar İçin Çekme Deneyi

Çekme Testi Neden Yapılır?

Çekme testinde bir malzeme hakkında pek çok şey öğrenebiliriz. Malzemeyi kopana dek çekmeyi sürdürdüğünüzde, iyi ve tam bir çekme profili elde ederiz. Uygulanan kuvvetlere nasıl yanıt verdiğini belirten bir eğri sunulacaktır.

Çekme kuvvetlerinin olduğu bazı kalıplarda veya parçalarda sadece sertliğe bağlı olarak gözlem yapmak yanıltıcı olur. Bir malzemenin analizinin ve sertliğinin uygun olması çekme dayanım da uygun olacağı anlamına gelmez. Çünkü aynı sertliğe sahip olup da farklı çekme dayanımları olabilen birçok çelik cinsi vardır. Sertlik deneyinden sonra en çok başvurulması gereken deney çekme deneyidir.