KIRMA TESTİ

 

Kaynaklı birleştirmeler üzerinden çıkartılan test numunelerinin kaynak metalinden kırılmasını sağlayıp, kırılan yüzeylerin incelenmesini amaçlamaktadır. Kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir. Gözlenen hata tiplerinden bazıları; Gözenekler, Çatlaklar, Ergime Noksanlıkları, Nüfuziyet Noksanlıkları, Katı Kalıntılar vb.

 

UYGULAMA STANDARTLARI

TS EN ISO 9017: Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Kırılma deneyi