Karbon ve kükürt analizi

Kimyasal analiz yapan  Labaratuvarımıza    Karbon ve kükürt analizi için – ASTM E 1019 combustion metodu  ile  çalışan Cihazımız Müşterilrerimizin Hizmetine sunulmuştur. Pik ve sfero döküm, Lamel grafitli Dökme demirler, Ferro -Alyajlar  DKP Hurda HH Dönüş Hurdası ÇH Dönüş Hurdası Paket DKP Hurdası EAO Elektrot FeMn FeCr PO Elektrot C Tel FeMo FeV Afine FeCr Afine FeMn…

TEKNOLAB Kimyasal Analiz Labaratuvarı

TEKNOLAB Kimyasal Analiz Labaratuvarı Bölümü   Demir Çelik, Aluminyum,Bakır, Nikel, Çinko, Kobalt, Titanyum , Magnesium; alaşımları ile Müşterilerinin hizmetine sunulmuştur. Spektrometre ile Kimyasal  Metal analizi olarak aşağıdaki Metal ve Alaşımları Analiz edilmektedir.   Demir Çelik ve Alaşımları;Low alloy steel,Free cutting steel,Cast iron,Cr/Cr-Ni steel,High-speed steel,Mn steel,Ni-resist/Cr-hard Bakır ve Alaşımları:Pure CopperCu-Zn,Cu-Si,Cu-Zn/Ni,Cu-NiGun metal,Cu-Sn/Pb,Cu-Al,Cu-Be/Co Aluminyum ve Alaşımları:Low alloy,Al-Si,Al-Cu,Al-Mg,Al-Zn ,Al-Sn Nikel…

Kaynaklı Malzemelerin Tahribatlı Test Deneyleri

Akredite Laboratuvar raporları ürününüzü dış pazarlara açmanızı sağlar.   Kaynak prosedürleri kalite raporları (WPQR ) Kaynakçı sertifikaları (WPQ), kaynaklı imalat yapan şirketlerin kalite kontrol sistemlerinin önemli parçalarıdır. WPQR ve  WPQ Kaynak Kalite Kontrol Prosedürlerinin önemli bir parçası olan tahribatlı testler TEKNOLAB ın  uzun zamandır çalıştığı TÜRKAK akredite Laboratuarlarımızda  kalibrasyonlu cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Testlerin müşteri şartnameleri ve standartlara…

Teknolab Tuzla Laboratuarımız Akredite Olmuştur

Tuzla Laboratuarı Akredite Belgesi http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0646T7393.pdf?r=cb563c9c74974777b237723e68d2ea69 İkitelli Laboratuarı Akredite Belgesi http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0646T.pdf?r=c2b1498270644dee9793e597d5bd298e Tuzla ve İkitelli Şubelerimiz  akredite olmuştur. akredite      XRF  PMI  ;  akredite spektral analiz ; akredite sertlik ölçümleri ; akredite çekme kopma deneyleri ; akredite tahribatlı kaynak testleri,  akredite darbe çentik testleri ; Makro ve Mikro Kaynak Deneyleri ; Tane Büyüklüğü Tayini, Dökme Demir Grafit…

Kaynak Testinde Z Kalite Testleri

Z KALİTE TESTİ Malzemelerin, mamul yüzeyine dik (kalınlığı yönünde) olarak çıkarılan numunenin veya numunelerin çekme test cihazı yardımıyla numunenin kopana kadar çekilip, kopma bölgesinde meydana gelen yüzey yüzde kesit daralması oranlarının göz önünde bulundurularak Z kalitelerinin belirlenmesi işlemidir.   UYGULAMA STANDARTLARI TS EN 10164: Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller-Teknik teslim şartları   (Z-Ekseninde Çekme Deneyi)…

Kaynak Testinde Sertlik Deneyi

SERTLİK TESTİ Çok sayıda sertlik testi mevcuttur. Bundan dolayı, sertlik bağımlı bir test yöntemidir ve her test sonucunda kullanılan test yöntemini gösteren bir etiket bulunması gerekir. Yine de sertlik çoğu zaman malzemeleri karakterize etmek ve kullanım amaçlarına uygun olup olmadıklarını belirlemek üzere kullanılır. Kaynaklı yapılarda kaynak işlemi sonrası sertlik değişimleri gözlenmekte ve bu test ışığında…

Kaynak Testinde Kırma Testleri

KIRMA TESTİ   Kaynaklı birleştirmeler üzerinden çıkartılan test numunelerinin kaynak metalinden kırılmasını sağlayıp, kırılan yüzeylerin incelenmesini amaçlamaktadır. Kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir. Gözlenen hata tiplerinden bazıları; Gözenekler, Çatlaklar, Ergime Noksanlıkları, Nüfuziyet Noksanlıkları, Katı Kalıntılar vb.   UYGULAMA STANDARTLARI TS EN ISO 9017: Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde…

Kaynak Testinde Eğme Testleri

  EĞME TESTİ Bu test, bir kaynaklı birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sürekliliğini, birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için, alınan deney numuneleri üzerinde yapılan kök, yüz ve yan eğme deneylerinin yapımı için kullanılan bir metottur. Bu test, ayrıca eğme deneyi ile ilgili olarak, esas metal ve/veya ilave metalin fiziksel ve mekanik…